__________________________________________________________________________________

Silver serien
__________________________________________________________________________________

Telju Fitness, med mer än 25 år i fitnessbranchen presenterar här en ny linje av konditionsutrustning som kan svara mot olika behov på marknaden.

Vår framgång är ett resultat av vår medvetenhet om betydelsen av forskning och design, samt en företagskultur som är inriktad på kvalitet, service och produktens tillförlitlighet vilket backas upp av vårt eget varumärke.

Vi trotsar alla etablerade normer och strävar efter att se till att våra konditionsmaskiner fungerar enkelt, bättre och kan hanteras på ett enklare sätt.

__________________________________________________________________________________

VI HAR FOKUS PÅ ANVÄNDAREN IN I MINSTA DETALJ
__________________________________________________________________________________